Zásady důvěrnosti údajů a ochrany osobních údajů

Obsah

Zásady důvěrnosti údajů a ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRNOSTI DAT A POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

( Zde si můžete stáhnout PDF )

Toto prohlášení o důvěrnosti údajů se týká důvěrnosti údajů shromážděných na internetových stránkách vlastněných společností Blackbird Group Ltd. (dále jen: Blackbird Group Ltd.).

Blackbird Group Ltd. se zavazuje používat data přijatá od uživatelů v dobré víře a bez jejich souhlasu nebude distribuovat ani prodávat soukromá data uživatelů neoprávněným třetím stranám.

Blackbird Group Ltd. jako poskytovatel služeb internetových stránek www.blackbirdgroupltd.com a dalších internetových stránek vlastněných společností Blackbird Group Ltd. (dále jen: webové stránky) musí dodržovat příslušné právní předpisy za účelem ochrany soukromí výše uvedených uživatelé zmíněných webových stránek.

Uživatelé – návštěvníci našich webových stránek jsou tímto instruováni, aby si podrobně přečetli toto Prohlášení o důvěrnosti údajů, aby mohli plně pochopit, která data společnost Blackbird Group Ltd. shromažďuje a jak se používají.

Přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním uživatel potvrzuje, že si přečetl toto prohlášení o důvěrnosti údajů a porozuměl jim, a potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami důvěrnosti údajů spolu s podmínkami používání našich webových stránek.

V případě, že uživatel nesouhlasí s tímto Prohlášením o důvěrnosti údajů, doporučujeme uživateli opustit naše webové stránky a ukončit jejich používání.

Společnost Blackbird Group Ltd. může v souladu se zákonem shromažďovat určitá uživatelská data, když jsou používány její webové stránky, například typ zařízení a data poskytovatele internetu, jakož i data zadaná v procesu registrace uživatele.

Tato data použije společnost Blackbird Group Ltd. za účelem získání relevantních informací o používání jejích webových stránek za účelem zlepšování svých služeb a pro úpravu a úpravu obsahu webových stránek v souladu se zájmy uživatelů. Na základě shromážděných údajů může společnost Blackbird Group Ltd. také získat lepší přehled o nejpopulárnějším obsahu na svých webových stránkách. Takové metody sběru dat jsou ve stejné nebo větší míře velmi běžné a používají je mnohé známé webové stránky, jako je MSN, Google atd.

Pokud se uživatel účastní určitých činností na našich webových stránkách, jako je otevření uživatelského účtu, dotazování nebo rezervace služeb nebo plavidel, objednávání služeb, vyplňování dotazníků, zasílání zpětné vazby atd., Může ho Blackbird Group Ltd. požádat o poskytnutí určité informace potřebné pro poskytování požadovaných služeb, jako jsou: jméno, příjmení, OIB (osobní identifikační číslo), adresa, datum narození, číslo pasu a / nebo identifikační karty, země původu nebo současného pobytu, e-mailová adresa , telefonní číslo, údaje o kreditní kartě včetně čísla karty, datum skončení platnosti, autorizační kód a další související informace, a to nejen pro osobu, která požaduje informace o pronájmu plavidla, ale také pro všechny své hosty na palubě téhož plavidla.

Účast na identifikačních činnostech a poskytování osobních údajů je na uvážení uživatele; pokud však uživatel neposkytne požadované údaje pro určité činnosti, informace nebo služby, nebudou mu požadované informace nebo služby poskytnuty ani mu nebude umožněno se na požadované činnosti podílet.

Společnost Blackbird Group Ltd. nesděluje žádné osobní údaje týkající se jejích uživatelů a jejich hostů na lodi třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci a v situacích vyžadovaných příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje náležející uživatelům a jejich hostům na palubě pronajatého plavidla se používají výhradně k poskytování pronájmu lodí a souvisejících služeb. Proto budou sdíleny pouze s těmi stranami, které jsou zahrnuty do procesu pronájmu lodí a / nebo organizace souvisejících doplňkových služeb, tj. S provozovateli flotil, majiteli plavidel, členy posádky, organizátory dopravy, organizátory dalších objednaných služeb nebo jinými agenty účast na poskytování služeb; spolu s úřady v souladu s platnými právními předpisy. Zarezervováním služeb pronájmu plavidel a / nebo souvisejících služeb uživatel souhlasí se sdílením svých osobních údajů s výše uvedenými stranami.

Uživatel bude mít možnost získat přístup a upravit osobní údaje, které poskytl. Uživatel může změnit jakékoli své osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře viditelného na webových stránkách. Uživatel musí vyplnit své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a uvést, které údaje chce změnit. V zájmu ochrany bezpečnosti dat může společnost Blackbird Group Ltd. vhodným způsobem vyžadovat od uživatele potvrzení platnosti nových dat.

Jako podmínku pro využívání svých služeb Blackbird Group Ltd. požaduje souhlas uživatele, aby mu mohl zasílat administrativní a propagační e-maily. V případě, že si uživatel nepřeje dostávat žádné další e-maily, může si kdykoli zvolit možnost odhlásit se z e-mailového seznamu kliknutím na odkaz pro odhlášení v každém zpravodaji.

Společnost Blackbird Group Ltd. bere úkol ochrany údajů vážně a byla přijata různá preventivní opatření za účelem ochrany osobních údajů našich uživatelů. Absolutní bezpečnost jakéhokoli přenosu dat přes internet nebo jiné bezdrátové sítě však nelze zaručit. Výsledkem je, že i přes přijetí všech komerčně přiměřených opatření na ochranu údajů, Blackbird Group Ltd. Nemůže zaručit ochranu informací přenášených z nebo na její webové stránky a nemůže být činěn odpovědným za jednání jakékoli třetí strany přijímající tyto údaje.

Webové stránky Blackbird Group Ltd. jsou určeny výhradně pro právně způsobilé osoby, takže údaje týkající se všech osob mladších 14 let budou shromažďovány výhradně v souladu s platnými právními předpisy zemí, ve kterých jsou plavidla pronajata, za účelem odeslání seznam posádky cestujících a členů posádky pronajatých plavidel nebo podobné zákonem předepsané účely.

COOKIES

Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies. Blokováním souborů cookie budete mít i nadále přístup na naše webové stránky, ale část jejich obsahu vám nemusí být k dispozici.

Přibližně 90% webových stránek dnes používá různé typy souborů cookie, aby svým uživatelům poskytovaly služby rychleji a / nebo usnadňovaly a personalizovaly opětovné návštěvy jejich stránek.

Cookie je informace uložená v počítači uživatele s údaji o webových stránkách navštívených uživatelem; takže když uživatel otevře již uloženou webovou stránku, odešle internetový prohlížeč zpět soubory cookie patřící k této webové stránce, což webové stránce umožní zobrazit informace o uživateli přizpůsobené jeho potřebám.

Soubory cookie mohou ukládat řadu údajů, včetně osobních údajů uživatelů, jako je jméno nebo e-mailová adresa atd. Webové stránky nemohou získat přístup k datům uživatelů, pokud jim to uživatel nepovolí. Uživatel může kdykoli změnit nastavení internetového prohlížeče a tímto způsobem rozhodnout, zda povolí ukládání cookies ve svém počítači či nikoli. Informace o tom, jak zakázat soubory cookie, najdete na www.youronlinechoices.eu.

Na webových stránkách Blackbird Group Ltd. existují soubory cookie používané k měření využití webových stránek a soubory cookie vlastněné službami třetích stran, jako jsou služby sociálních sítí a služby pro měření počtu návštěv a popularity webových stránek.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Společnost Blackbird Group Ltd. se zavazuje chránit osobní údaje svých uživatelů – zákazníků služeb pronájmu lodí – shromažďováním pouze údajů potřebných pro kvalitní uzavření charterových aktivit plavidel a poskytování souvisejících služeb. Blackbird Group Ltd. poskytuje svým webovým uživatelům informace o způsobu, jakým jsou jejich data využívána, a poskytuje svým klientům možnost volby využití dat, včetně možnosti odebrat jejich jméno ze seznamu klientů, kteří dostávají Blackbird Group Ltd. informační bulletin.

Údaje o uživatelích Blackbird Group Ltd. budou uchovávány a používány výlučně pro účely, které jim poskytli uživatelé webových stránek, tj. K pronájmu lodí a poskytování souvisejících služeb. Výše uvedené údaje budou k dispozici zaměstnancům a partnerům společnosti Blackbird Group Ltd. zapojeným do poskytování pronájmu lodí a / nebo souvisejících služeb, jakož i vládním orgánům v souladu s platnými právními předpisy.

Všichni zaměstnanci společnosti Blackbird Group Ltd. a obchodní partneři přijímající údaje uživatelů za účelem poskytování služeb pronájmu lodí a / nebo souvisejících služeb nesou odpovědnost za dodržování práv na ochranu soukromí a za ochranu osobních údajů uživatelů. Blackbird Group Ltd. nemůže nést odpovědnost za opomenutí nebo neplnění třetích stran, kterým byly předány údaje uživatelů za účelem poskytování služeb pronájmu lodí a / nebo souvisejících služeb.

ÚPRAVA PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRNOSTI ÚDAJŮ

Toto prohlášení o důvěrnosti údajů může společnost Blackbird Group Ltd. kdykoli upravit, což se provede zveřejněním upraveného textu prohlášení v části Ochrana osobních údajů na webových stránkách.

Takové změny prohlášení o důvěrnosti údajů vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách.

Uživatel se zavazuje, že při revizi webových stránek zkontroluje, zda nedošlo k úpravám prohlášení o důvěrnosti údajů. Pokračování v používání webových stránek uživatelem po provedení úprav znamená, že uživatel souhlasí a přijímá všechny úpravy prohlášení o důvěrnosti údajů.

Ověřené lodě

Žádná překvapení během vyzvednutí jachty. Většina jachet na SkipperCity má skutečné obrázky a ověřený obsah a vždy získáte přesnou jachtu, kterou si vyberete.

Záruka nejlepší ceny

Na každé dostupné jachtě dáváme nejlepší cenu. Pokud náhodou najdete jinde lepší nabídku, dejte nám vědět. Porazíme to.

Žádné rezervační poplatky

Rezervace jachty u SkipperCity je vždy zdarma! Neplatíte žádné poplatky a rezervujete si nejlepší dostupnou cenu.

Recenze jachet

Recenze, kterým můžete věřit! Skutečné recenze od skutečných námořníků.

Služby zákazníkům

Potřebuješ pomoc? Mluvíme vaším jazykem a jsme tu pro vás 7 dní v týdnu. + 386-40-873-5200 nebo info@skippercity.com