Beleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens en privacy

Inhoudsopgave

Beleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens en privacy

VERKLARING INZAKE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS EN PRIVACYBELEID

(u kunt PDF hier downloaden)

Deze Gegevensvertrouwelijkheidsverklaring heeft betrekking op de vertrouwelijkheid van gegevens die worden verzameld op Internetsites die eigendom zijn van het bedrijf Blackbird Group Ltd. (hierna te noemen: Blackbird Group Ltd.).

Blackbird Group Ltd. verbindt zich ertoe de van de gebruikers ontvangen gegevens te goeder trouw te gebruiken en de privé-gegevens van de gebruikers niet te verspreiden of te verkopen aan onbevoegde derden zonder toestemming van de gebruikers.

Blackbird Group Ltd. als dienstverlener van de Internet site www.blackbirdgroupltd.com en andere Internet sites die eigendom zijn van Blackbird Group Ltd. (hierna te noemen: Websites) zich houden aan de toepasselijke wettelijke regelgeving ter bescherming van de privacy van de gebruikers van bovengenoemde Websites.

De gebruikers – bezoekers van onze websites worden hierbij geïnstrueerd om deze Gegevensvertrouwelijkheidsverklaring in detail te lezen om volledig te begrijpen welke gegevens er verzameld worden door Blackbird Group Ltd. en hoe ze gebruikt worden.

Door onze websites te bezoeken of te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij deze verklaring inzake de vertrouwelijkheid van gegevens heeft gelezen en begrepen en dat hij instemt met alle voorwaarden inzake de vertrouwelijkheid van gegevens en met de voorwaarden voor het gebruik van onze websites.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze verklaring inzake de vertrouwelijkheid van gegevens, adviseren wij hem vriendelijk onze websites te verlaten en het gebruik ervan stop te zetten.

Blackbird Group Ltd. kan, in overeenstemming met de wet, bepaalde gebruikersgegevens verzamelen tijdens het gebruik van zijn websites, zoals bijvoorbeeld gegevens over het type toestel en de internetprovider, alsook de gegevens die ingevoerd werden tijdens het proces van gebruikersregistratie.

Deze gegevens zullen door Blackbird Group Ltd. worden gebruikt om relevante informatie te verkrijgen over het gebruik van haar websites met het doel haar diensten te verbeteren en de inhoud van de websites aan te passen en te wijzigen in overeenstemming met de interesses van de gebruikers. Op basis van de verzamelde gegevens kan Blackbird Group Ltd. ook meer inzicht krijgen in de meest populaire inhoud op zijn websites. Dergelijke methoden van gegevensverzameling zijn, in dezelfde of grotere mate, zeer gangbaar en worden gebruikt door veel bekende websites zoals MSN, Google enz.

Wanneer een gebruiker deelneemt aan bepaalde activiteiten op onze websites, zoals het openen van een gebruikersaccount, het stellen van vragen of het boeken van diensten of vaartuigen, het bestellen van diensten, het invullen van vragenlijsten, het sturen van feedback enz, kan Blackbird Group Ltd. hem/haar vragen bepaalde informatie te geven die nodig is voor het leveren van de gevraagde diensten, zoals: naam, familienaam, OIB (persoonlijk identificatienummer), adres, geboortedatum, paspoortnummer en/of identificatiekaartnummer, land van herkomst of huidig verblijf, e-mail adres, telefoonnummer, kredietkaartgegevens inclusief kaartnummer, vervaldatum, autorisatiecode en andere gerelateerde informatie, niet alleen voor de persoon die navraag doet naar bootverhuurdiensten, maar ook voor al zijn/haar gasten aan boord van hetzelfde vaartuig.

Deelname aan de identificatieactiviteiten en verstrekking van persoonsgegevens geschieden naar goeddunken van de gebruiker; indien de gebruiker echter voor bepaalde activiteiten, informatie of diensten de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal de gevraagde informatie of dienst niet aan de gebruiker worden verstrekt en zal hij/zij niet aan de gevraagde activiteit mogen deelnemen.

Blackbird Group Ltd. zal geen persoonlijke gegevens van zijn gebruikers en hun gasten op het vaartuig aan derden doorgeven, behalve in de gevallen vermeld in de volgende paragraaf en in situaties die door de toepasselijke wettelijke voorschriften worden vereist.

Persoonsgegevens van gebruikers en hun gasten aan boord van het gecharterde vaartuig worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van diensten in verband met het charteren van vaartuigen en aanverwante diensten. Daarom zullen ze alleen worden gedeeld met die partijen die betrokken zijn bij het proces van het charteren van schepen en/of de organisatie van gerelateerde aanvullende diensten, d.w.z. met vlootexploitanten, scheepseigenaren, bemanningsleden, transportorganisatoren, organisatoren van aanvullende bestelde diensten of andere agenten die deelnemen aan de levering van diensten; samen met de officiële autoriteiten op grond van de geldende wettelijke voorschriften. Door het boeken van de scheepsverhuurdiensten en/of aanverwante diensten, stemt de gebruiker in met het delen van zijn persoonsgegevens met de hierboven genoemde partijen.

De gebruiker krijgt de mogelijkheid om de door hem verstrekte persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. De gebruiker kan zijn/haar persoonlijke gegevens wijzigen via het contactformulier dat zichtbaar is op de websites. De gebruiker moet zijn/haar naam, achternaam en e-mailadres invullen en aangeven welke gegevens hij/zij wenst te wijzigen. Om de veiligheid van de gegevens te beschermen, kan Blackbird Group Ltd., op passende wijze, van de gebruiker een bevestiging van de geldigheid van nieuwe gegevens verlangen.

Als voorwaarde voor het gebruik van haar diensten, vraagt Blackbird Group Ltd. de toestemming van de gebruiker om hem/haar administratieve en promotionele e-mails te sturen. Indien de gebruiker geen e-mails meer wenst te ontvangen, kan hij/zij op elk moment kiezen om zich uit te schrijven van de mailinglijst door te klikken op de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief aanwezig is.

Blackbird Group Ltd. neemt de taak van gegevensbescherming ernstig en er werden verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen. De absolute veiligheid van gegevensoverdracht via internet of andere draadloze netwerken kan echter niet worden gegarandeerd. Als gevolg daarvan heeft Blackbird Group Ltd., ondanks het feit dat zij alle commercieel redelijke maatregelen ter bescherming van gegevens heeft genomen. kan de bescherming van informatie die van of naar haar websites wordt overgebracht niet garanderen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen van derden die dergelijke gegevens ontvangen.

De websites van Blackbird Group Ltd. zijn uitsluitend bestemd voor wettelijk bevoegde personen, derhalve worden de gegevens van alle personen jonger dan 14 jaar uitsluitend verzameld in overeenstemming met de geldige wettelijke voorschriften van de landen waar de schepen worden gecharterd, met het oog op het indienen van een bemanningslijst van passagiers en bemanningsleden van gecharterde schepen, of soortgelijke wettelijk voorgeschreven doeleinden.

COOKIES

Door gebruik te blijven maken van onze websites stemt u in met het gebruik van cookies. Als u cookies blokkeert, hebt u nog steeds toegang tot onze websites, maar is de inhoud ervan mogelijk niet voor u beschikbaar.

Ongeveer 90% van de websites maakt tegenwoordig gebruik van verschillende soorten cookies om de dienstverlening aan de gebruikers te versnellen en/of het bezoeken van de site gemakkelijker en persoonlijker te maken.

Een cookie is informatie die op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen met gegevens over door de gebruiker bezochte websites; dus wanneer de gebruiker de reeds opgeslagen website opent, stuurt de internetbrowser de bij die website behorende cookies terug, waardoor de website de gebruiker informatie kan tonen die aan zijn behoeften is aangepast.

Cookies kunnen een aantal gegevens opslaan, waaronder persoonlijke gegevens van gebruikers zoals naam of e-mailadres enz. Websites kunnen geen toegang krijgen tot de gegevens van de gebruiker, tenzij zij daartoe door de gebruiker worden gemachtigd. De gebruiker kan de instellingen van zijn internetbrowser op elk moment wijzigen en zo beslissen of hij het opslaan van cookies op zijn computer al dan niet toestaat. Informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen, vindt u op www.youronlinechoices.eu.

Op de websites van Blackbird Group Ltd. zijn er cookies die gebruikt worden om het gebruik van de websites te meten en cookies die eigendom zijn van diensten van derden, zoals sociale netwerkdiensten en diensten voor het meten van het aantal bezoeken en de populariteit van de website.

PRIVACYVERKLARING

Blackbird Group Ltd. verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers – klanten van de scheepsbevrachtingsdienst – te beschermen door alleen gegevens te verzamelen die nodig zijn voor een kwaliteitsvolle afwikkeling van de scheepsbevrachtingsactiviteiten en de verlening van aanverwante diensten. Blackbird Group Ltd. verstrekt aan zijn websitegebruikers informatie over de manier waarop hun gegevens worden gebruikt, en biedt zijn klanten een keuze inzake het gebruik van hun gegevens, met inbegrip van de mogelijkheid om hun naam te schrappen van de klantenlijst die de nieuwsbrief van Blackbird Group Ltd. ontvangt.

Gegevens over de gebruikers van Blackbird Group Ltd. worden bewaard en uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze door de gebruikers van de website zijn verstrekt, d.w.z. voor het verhuren van vaartuigen en het verlenen van aanverwante diensten. Bovenvermelde gegevens zullen beschikbaar zijn voor de werknemers en partners van Blackbird Group Ltd. die betrokken zijn bij het verhuren van vaartuigen en/of aanverwante diensten, alsook voor overheidsinstanties, overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.

Alle werknemers en zakenpartners van Blackbird Group Ltd. die gegevens van gebruikers ontvangen met het oog op het leveren van scheepsverhuurdiensten en/of aanverwante diensten, zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de privacyrechten en voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers. Blackbird Group Ltd. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor nalatigheden of gebreken van derden aan wie de gegevens van de gebruikers werden doorgegeven met het oog op het verstrekken van scheepsverhuurdiensten en/of aanverwante diensten.

WIJZIGING VAN DE VERKLARING INZAKE DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

Deze Gegevensvertrouwelijkheidsverklaring kan te allen tijde door Blackbird Group Ltd. worden gewijzigd, hetgeen zal geschieden door publicatie van de gewijzigde tekst van de verklaring in de Gegevensvertrouwelijkheidssectie van de websites.

De wijzigingen van deze verklaring inzake de vertrouwelijkheid van gegevens worden van kracht op het moment dat zij op de website worden gepubliceerd.

De gebruiker verbindt zich ertoe na te gaan of de verklaring inzake de vertrouwelijkheid van gegevens is gewijzigd wanneer hij de websites opnieuw bezoekt. De voortzetting van het gebruik van de Websites door de gebruiker nadat de wijzigingen hebben plaatsgevonden, houdt in dat de gebruiker instemt met en alle wijzigingen van de verklaring inzake de vertrouwelijkheid van gegevens aanvaardt.

Op zoek naar een boot?

Geverifieerde Boten

Geen verrassingen bij het ophalen van het jacht. De meeste jachten op SkipperCity hebben echte foto's en geverifieerde inhoud en u krijgt altijd exact het jacht dat u kiest.

Beste prijs garantie

Wij geven de beste prijs voor elk beschikbaar jacht. Als u elders een betere deal vindt, laat het ons weten. We zullen het verslaan.

Geen reserveringskosten

Een jacht boeken bij SkipperCity is altijd gratis! U betaalt geen kosten en u boekt de best beschikbare prijs.

Beoordelingen van jachten

Recensies die je kunt vertrouwen! Echte recensies van echte zeilers.

Klantenservice

Heb je hulp nodig? Wij spreken uw taal en staan 7 dagen per week voor u klaar. +386-40-873-5200 of info@skippercity.com