Kumppanuussopimus

(Kumppanuusohjelman ehdot)

Tämä sopimus (”Sopimus”) on tehty SkipperCityn, Blackbirdin ja SkipperCityn välillä.
One Ltd, 5 Secretary’s Lane, Gibraltar GX11 1AA, (jäljempänä ’yhtiö’), ja
(jäljempänä ’tytäryhtiö’), ja yhdessä (jäljempänä ’osapuolet’).
osallistuminen yhtiön kumppaniohjelmaan.

Kumppani haluaa sisällyttää tiettyjä Yhtiötä mainostavia materiaaleja, ja
sisällyttää linkki yhtiön verkkosivustolle kyseiseen materiaaliin seuraavissa osoitteissa
Kumppanin verkkosivustolla ja/tai muualla Internetissä;

TÄMÄN TÄMÄAJAN keskinäisten lupausten ja sitoumusten perusteella,
takuut ja muut tässä esitetyt hyvät ja arvokkaat vastikkeet,
osapuolet sopivat seuraavaa:

 1. Myynninedistämismateriaalit. Yhtiön on annettava seuraavat tiedot
  Affiliate tiettyjä bannerimainoksia, painikelinkkejä, tekstilinkkejä,
  ja/tai muuta graafista tai tekstimuotoista materiaalia, joka on tarkoitettu näytettäväksi ja käytettäväksi verkkosivustolla.
  kumppanin verkkosivustolla (”Mainosmateriaalit”) ja/tai muualla osoitteessa
  Internet. Kumppaniyrityksen on asetettava mainosmateriaalit esille
  Kumppanin verkkosivustolla ja/tai muualla Internetissä näkyvästi ja kuten
  tytäryhtiön parhaaksi katsomalla tavalla, edellyttäen, että esitystapa on riippuvainen
  tämän sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä. Jäsenyrityksen on myös
  sisällyttää linkin mainosmateriaalista yhtiön verkkosivustolle, kuten
  Yhtiön määrittelemä.
 2. Mainosmateriaalin käyttö. Kumppanin käyttö ja esittäminen
  mainosmateriaalin käyttö kumppanin sivustolla ja/tai muualla.
  Internetissä on noudatettava seuraavia ehtoja ja edellytyksiä ja
  tekniset tiedot:
  • a. Kumppani ei saa käyttää mitään graafista, tekstuaalista tai muuta materiaalia.
   Yhtiön verkkosivustolta (https://yachtco.net), muista tuotteista tai palveluista, jotka ovat
   kuin myynninedistämismateriaalit, ellei yhtiö anna kirjallista suostumusta siihen.
   ennen niiden esittämistä.
  • b. Yhteistyökumppani voi käyttää mainosmateriaalia vain seuraaviin tarkoituksiin.
   Yhtiön verkkosivuston (ja saatavilla olevien tuotteiden ja palveluiden) mainostaminen.
   siinä), ja linkittämiseksi yhtiön verkkosivustolle.
  • c. Kumppani ei muuta, lisää, vähennä tai muutoin muuta
   muuttaa myynninedistämismateriaalia, kun yritys on valmistellut sitä. Jos
   Yhteistyökumppani haluaa muuttaa tai muutoin muokata myynninedistämismateriaalia,
   Osakkuusyhtiön on saatava Yhtiöltä etukäteen kirjallinen suostumus tällaiseen
   muuttaminen tai muuttaminen.
  • d. Myynninedistämismateriaalia käytetään linkkinä yrityksen verkkosivustolle, sen tietyille sivuille ja osoitteeseen.
  • e. Kumppani voi luoda omia mainosmateriaalejaan (graafisia, tekstimuotoisia tai muita) parhaaksi katsomallaan tavalla.
 3. Lisenssi. Yhtiö myöntää täten tytäryhtiölle ei-yksinomaisen,
  ei-siirrettävissä oleva lisenssi (”Lisenssi”) mainosmateriaalin käyttöön.
  tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Termi
  Lisenssin voimassaolo päättyy tämän sopimuksen päättyessä tai päättyessä.
  Sopimus.
 4. Immateriaalioikeudet. Yhtiö pidättää itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeus,
  ja etuoikeus myynninedistämismateriaaliin ja kaikkiin tekijänoikeuksiin,
  tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta myynninedistämismateriaalissa.
  Mitään tämän sopimuksen kohtaa ei saa tulkita siten, että se antaisi tytäryhtiölle minkäänlaista
  oikeudet, omistusoikeus tai intressi myynninedistämismateriaaliin tai myynninedistämismateriaaliin tai
  taustalla oleva henkinen omaisuus, lukuun ottamatta oikeuksia käyttää
  Lisenssin nojalla myönnetyt mainosmateriaalit, kuten kappaleessa
  3.
 5. Osapuolten suhde. Tätä sopimusta ei sovelleta
  tulkittava siten, että sillä luodaan työsuhde, edustussuhde, tai
  Yhtiön ja tytäryhtiön välinen kumppanuus. Sidosyrityksen on toimitettava
  palveluja yhtiölle itsenäisenä toimeksisaajana. Jäsenyrityksellä on
  ei ole valtuuksia sitoa yhtiötä mihinkään sopimukseen, eikä tytäryhtiö ole
  pidetään yhtiön edustajana missään suhteessa.
 6. Palkkiot:
  • a. Vastineeksi siitä, että kumppani näyttää mainosmateriaalia,
   ja siitä, että tytäryhtiö noudattaa ja täyttää ehdot ja edellytykset ja
   tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, Yhtiö maksaa tytäryhtiölleen
   provisio (”provisio”), jonka suuruus on prosenttiosuus hinnasta, kun
   majoitus laivalla, jonka on varannut vierailija, joka käyttää yhtiön palvelua.
   verkkosivuston linkin kautta Kumppanin verkkosivustolla tai Kumppanin
   linkki muualla Internetissä . Tämänhetkinen prosenttiosuus on 20 prosenttia. Tämä
   Yhtiö voi muuttaa prosenttiosuutta milloin tahansa.
  • b. Yrityksen on pidettävä tarkkaa ja ajantasaista rekisteriä tiedoista.
   jota käytetään tämän sopimuksen päättymiseen saakka kokonaiskustannusten määrittämiseksi.
   Kumppanille maksettavien palkkioiden määrä. Jäsenyritykselle annetaan
   kohtuullinen oikeus tutustua näihin tietoihin pyynnöstä. Mahdollinen eroavaisuus
   näiden tietojen mukaan maksettavien palkkioiden määrä ja
   Kumppanille maksettujen palkkioiden todellinen määrä jollakin kaudella tai kausilla.
   Yhtiön on korjattava virheet 14 päivän kuluessa niiden havaitsemisesta.
   ristiriita.
  • c. Palkkiot säilytetään 30 päivän ajan veneen luovutuspäivästä.
   vuokrauspäässä suojaamaan yhtiötä mahdollisten hyvitysten varalta, jotka voivat olla
   tapahtua. Yhtiön on maksettava kaikki kertyneet ja maksettavat palkkiot yhtiölle
   Kumppanille 30 päivän kuluessa veneenvuokrauksen päättymisestä (”Provisiomaksu”).
   Date”).
  • d. Jos tytäryhtiö rikkoo olennaisesti tätä sopimusta
   ja yhtiö irtisanoo tämän sopimuksen 30 päivän kuluessa tällaisesta rikkomuksesta,
   niin kaikki kertyneet ja maksettavat palkkiot, jotka ovat velkaa tytäryhtiölle, on oltava
   menetetty, eikä Yhtiö ole velvollinen maksamaan kyseisiä palkkioita
   Kumppani.
 7. Kumppanin vakuutukset ja takuut. Kumppani vakuuttaa ja takaa seuraavaa:
  • a. Kumppanilla on laillinen valtuus tehdä tämä sopimus.
   ja sitoutumaan lupauksiin, sitoumuksiin ja muihin velvollisuuksiin, jotka on esitetty
   tässä sopimuksessa.
  • b. Kumppanin verkkosivusto ja/tai kumppanin linkkisivu ei sisällä mitään materiaalia, joka on:
   • i. Seksuaalisesti ilmeinen, säädytön tai pornografinen;
   • ii. Loukkaava, rienaava, vihamielinen, uhkaava, vahingollinen, herjaava,
    kunnianloukkauksia, häirintää tai syrjintää (riippumatta siitä, perustuuko se rotuun,
    etninen alkuperä, uskonto, uskontokunta, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, fyysinen
    vammaisuus tai muu);
   • iii. graafisesti väkivaltaiset, mukaan lukien väkivaltaiset videopelikuvat; tai
   • iv. Laittoman käyttäytymisen suosiminen
  • c. Sidosyritys on saanut kaikki tarvittavat selvitykset, lisenssit tai
   muu lupa mihin tahansa immateriaalioikeuksiin, joita käytetään Affiliate’s
   verkkosivusto. Mikään Affiliate-sivustolla ei loukkaa immateriaalioikeuksia.
   kenenkään henkilön tai yhteisön omistusoikeuksia. Yksikään henkilö tai yhteisö ei ole esittänyt
   tai uhannut nostaa kanteen tällaisen loukkauksen johdosta, eikä Affiliate ole myöskään
   meillä on syytä uskoa, että joku henkilö tai yhteisö aikoo nostaa tai
   uhata tällaisella vaatimuksella tulevaisuudessa.
  • d. Yhteistyökumppani ei käytä mainosmateriaalia millään muulla kuin edellä kohdassa 2 määritellyllä tavalla.
  • e. Yhteistyökumppani ei esitä minkäänlaista omistusoikeutta myynninedistämistarkoituksessa tehtyihin
   Materiaalit, tai tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia.
   omaisuutta.
  • f. Kumppani ei julkaise tai muulla tavoin levitä minkäänlaisia
   mainosmateriaali Affiliate-verkkosivustolla, jossa viitataan Yhtiöön tai
   Yhtiön verkkosivustolla, ellei Yhtiö anna etukäteen kirjallista suostumusta siihen.
   tällaisen materiaalin jakelu. Affiliate ei käytä yhtiön nimeä
   (tai mikä tahansa nimi, joka on sekoittavasti samankaltainen kuin Yhtiön nimi) minkä tahansa
   tarkoitusta varten verkkosivuillaan, mainosmateriaalissaan tai muulla tavoin
   yhteydessä, paitsi mainostaakseen yhtiön verkkosivustoa tässä asiakirjassa mainitun
   Sopimus. Kumppani ei rekisteröi verkkotunnuksia, jotka sisältävät seuraavat tiedot
   Yhtiön nimeä tai joka on sekoittavasti samankaltainen kuin Yhtiön nimi.
  • g. Kumppani ei levitä mitään pyytämättä lähetettyjä
   joukkosähköpostiviestejä (roskapostiviestejä), joissa mainitaan tai viitataan Yhtiöön taikka
   Yrityksen verkkosivusto.
  • h. Kumppanin verkkosivuston ja/tai kumppanin linkkisivun on liityttävä temaattisesti yrityksen verkkosivuston sisältöön.
 8. Vahingonkorvaus. Kumppaniyrityksen on korvattava Yhtiölle ja pidettävä
  Yhtiö vapauttaa Yhtiön kaikista vaatimuksista, vahingoista, oikeudenkäynneistä, kanteista, valituksista tai
  muut kulut, jotka aiheutuvat tytäryhtiön antamien takuiden rikkomisesta.
  edellä kohdassa 7 esitetyn mukaisesti. Kumppaniyrityksen on myös korvattava ja pidettävä
  vahingonkorvausyhtiöstä kaikista vahingoista, menetyksistä tai muista kustannuksista, jotka johtuvat siitä, että
  mainosmateriaalin käyttö tai väärinkäyttö Kumppanin toimesta.
 9. Luottamuksellisuus. Kaikki tiedot, joille Affiliate altistuu
  tämän sopimuksen mukaisen yhtiön kanssa solmitun suhteen perusteella, joka on
  tiedot eivät ole yleisön saatavilla, on katsottava olevan
  olevan ”luottamuksellista yritystietoa”. Kumppani ei saa paljastaa mitään
  Yhtiön luottamuksellisia tietoja kenellekään henkilölle tai yhteisölle, paitsi jos
  lain velvoittamana, ellei tytäryhtiö saa etukäteen kirjallista suostumusta siihen.
  tällainen ilmoitus yhtiöltä.
 10. Termi.
  • a. Tämä sopimus tulee voimaan välittömästi, ja se pysyy täysin voimassa, kunnes se irtisanotaan tämän 10 kohdan mukaisesti.
  • b. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään seuraavasti
   milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Irtisanovan sopimuspuolen on annettava kirjallinen
   ilmoitus toiselle sopimuspuolelle vähintään 30 päivää ennen aiottua päivämäärää, jolloin
   lopettaminen.
 11. Verot. Yhtiö ei ole vastuussa mistään veroista, jotka on maksettava, jos
  jotka johtuvat tytäryhtiön ja yhtiön välisestä suhteesta, kuten on määritelty.
  tässä sopimuksessa esitetyn mukaisesti. Yhtiö ei saa pidättää veroja
  Kumppanille maksetut palkkiot.
 12. Vastuun rajoittaminen. Yhtiö ei ole vastuussa mistään
  voittojen tai kustannusten menetyksestä tai mistään välittömästä, välillisestä, erityisestä, epäsuorasta tai erityisestä vahingosta,
  satunnaiset tai välilliset vahingot, mukaan lukien kustannukset, jotka liittyvät
  korvaavien tavaroiden tai palvelujen hankkiminen (riippumatta siitä, oliko yhtiö tai
  olisi pitänyt olla tietoinen tällaisen vahingon mahdollisuudesta),
  jotka johtuvat tai liittyvät menetyksiin, keskeytyksiin tai keskeytyksiin.
  palvelun lopettaminen, tämän sopimuksen irtisanominen, palvelun käyttö tai väärinkäyttö.
  mainosmateriaali tai muu tämän sopimuksen mukaisten palvelujen suorittaminen.
  Sopimus.
 13. Vastapuolet. Tämä sopimus voidaan tehdä useina eri sopimuskappaleina.
  joista kukin muodostaa alkuperäiskappaleen, ja kaikki nämä kappaleet ovat
  jotka yhdessä muodostavat yhden sopimuksen.
 14. Irrotettavuus. Jos tämän sopimuksen jokin osa tai jotkut osat ovat
  jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, tämän sopimuksen loppuosa jää voimaan.
  on edelleen täysin voimassa. Jos jokin tämän
  toimivaltainen tuomioistuin katsoo sopimuksen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi.
  toimivaltaan, ja jos tällaisen määräyksen rajoittaminen tekisi määräyksestä
  pätevä, niin tällainen määräys katsotaan tulkittavaksi sellaiseksi.
  rajoitettu.
 15. Otsikot. Jaksojen otsikot ovat ainoastaan tarkoituksenmukaisia, eivätkä ne vaikuta tämän sopimuksen määräysten merkitykseen.
 16. Koko sopimus. Tämä sopimus muodostaa koko
  Yhtiön ja tytäryhtiön välinen sopimus, ja se korvaa kaikki aiemmat
  minkäänlaista yhteisymmärrystä tai esitystä ennen tämän sopimuksen päivämäärää.
  Sopimus. Ei ole muita lupauksia, ehtoja, sopimuksia tai sopimuksia.
  muut suulliset tai kirjalliset sopimukset, jotka liittyvät aiheeseen.
  tämän sopimuksen asia