Vi tenkte du burde vite det

Vilkår og betingelser for båtbestilling

Vilkår for båtbestilling

GENERELLE BESTILLINGSBETINGELSER OG BETINGELSER

(du kan laste ned PDF her)

Formålet

Disse generelle vilkårene for yachtcharter (heretter: vilkår) regulerer gjensidige rettigheter og forpliktelser knyttet til tjenester for overnatting på skip – yachtcharter. Fartøyene som er regulert av vilkårene (heretter: fartøyer) er fritidsfartøy oppført i flåtene til forskjellige charterflåteoperatører (heretter: Charter-Operators), mens Blackbird One Ltd. (heretter: Blackbird One Ltd.) opererer som Agency-Mediator for booking av disse fartøyene.

Disse vilkårene og alle bestemmelsene angitt i dem skal være gjenstand for juridisk ansvar og er bindende for klienten som chartrer fartøyene (heretter: klient). Ved å bekrefte bestillingsintensjonen eller betale forskuddsbetalingen, bekrefter kunden å godta vilkårene.

Bestillingsbekreftelse

Fra klientside bekreftes bestillingsintensjonen når forskuddsbetaling betales av klienten eller kundens representant.

Fra Blackbird One Ltd.-siden vil bestillingen bli bekreftet når full forskuddsbetaling lander på kontoen og bestillingsbekreftelsen fra charteroperatøren er innhentet.

Betalingsmåter og dynamikk

Etter at reservasjonen om yachtcharter er avtalt, og som bare vil ha virkning skriftlig, skal betalingene gjøres i henhold til beløp, dynamikk og instruksjoner angitt i Pro-forma fakturaen og tilhørende dokumentasjon som Blackbird One Ltd. har sendt til klienten.

Den primære betalingsmåten for båtcharteren er bankoverføring. Kunden godtar å betale de fulle kostnadene for bankoverføringskostnadene, og ved betaling må han understreke overfor banken at alle bankkostnader (både for utgående og innkommende bank) skal betales av klienten. Hvis klienten unnlater å gjøre det, og Blackbird One Ltd. blir belastet bankoverføringsgebyrer, vil det bli vurdert at betalingen ikke er fullstendig oppgjort, og klienten må betale det gjenværende beløpet.

Unntaksvis kan Blackbird One Ltd. tillate andre betalingsmåter, men i slike tilfeller kan rabatter for yachtchartertjenester reduseres på grunn av tilleggsavgifter og avgifter knyttet til de alternative betalingsmåtene. Slike detaljer skal oppgis i Pro-forma-fakturaen, og klienten godtar dem hvis han velger en alternativ betalingsmåte.

Fartøyet kan kun overtas etter at det totale beløpet for yachtcharter og alle kontrakterte ekstra tjenester er fullstendig avgjort. Hvis enten forskuddsbetaling eller saldobetaling ikke er fullstendig avgjort før ovennevnte frister, har Blackbird One Ltd. eller Charter-Operator rett til å kansellere Fartøyets bestilling uten refusjon til Kunden.

Prisen på båtcharter

Prisen for yachtcharter skal omfatte følgende: Fartøyet utstyrt i henhold til den nåværende effektive inventarlisten, for eksempel hjelpebåt med årer, gass …, samt vanlige charterbaserte tjenester på tidspunktet for fartøyets levering (sjekk inn / sjekk) ute). Pris for båtleie skal vanligvis ikke omfatte tilleggstjenester som mat og drikke, drivstoff, kostnader for marinaer og fortøyninger, havneavgifter, avgifter, inngangsbilletter til parker eller andre tilleggstjenester enn de som eksplisitt er oppgitt som inkludert i fartøyets utstyrsliste. . Yachtcharterprisen inkluderer merverdiavgift som er gyldig ved bestillingsbekreftelsen, men dersom den aktuelle momssatsen økes ved lov før charteret begynner, forbeholder Blackbird One Ltd. seg retten til å belaste momsdifferansen.

Blackbird One Ltd. inkluderer den største delen av behandlingstjenestene i den tilbudte båtprisen. Imidlertid, i spesielle tilfeller av bestillinger der Blackbird One Ltd. har høye behandlingskostnader, kan en liten del av denne kostnaden bli belastet kunden som driftskostnad. I slike tilfeller vil denne driftskostnaden bli oppgitt separat og synlig på Pro-forma fakturaen.

Tilleggstjenester – Ekstrautstyr

Ytterligere tjenester og ekstrautstyr som det skal gjøres en ekstra betaling for (heretter: Ekstra) i samsvar med den effektive prislisten til charteroperatøren (f.eks. Hjelpemotor, enveisalternativer, overføringer, genaker, skipper osv.) Bør være forespurt av klienten og avtalt før bestillingsbekreftelsen.

Kunden kan be om tillegg av visse tilleggsutstyr, selv etter bestillingsbekreftelsen, og Blackbird One Ltd. vil påta seg rimelig innsats for å organisere levering av de nylig etterspurte tilleggene til kundens tilfredshet, og vil informere kunden om det er mulig å oppgradere bestillingen. med forespurte nye tillegg eller ikke. Kunden erkjenner at Blackbird One Ltd. ikke er forpliktet til å tilby ekstra etterspurte tilleggsutstyr på det tidspunktet.

Senest må alle tillegg bekreftes av begge sider skriftlig senest ti dager før begynnelsen av charterdatoen. Bare unntaksvis kan Blackbird One Ltd. tillate bekreftelse av tillegg i siste øyeblikk i spesielle tilfeller.

Ansette en skipper, vertinne, kokk eller annen profesjonell mannskap

Hvis klienten krever en skipper og / eller en vertinne og / eller en kokk og / eller annet profesjonelt mannskap ombord, ville det være nødvendig å påpeke det i løpet av bekreftelsen av charterreservasjonen.

Hvis klienten ikke krever skipper, skal kopien av skipperkortet sendes i anledning bestilling av fartøyet for verifisering og godkjenning. Hvis lisensen ikke er godkjent av Charter-Operator, vil Kunden være forpliktet til å ta en profesjonell skipper.

For noen fartøyer kan charteroperatøren be om at en profesjonell skipper og / eller andre profesjonelle besetningsmedlemmer er obligatoriske uavhengig av klientens lisenser. Dette vil bli oppgitt på tidspunktet for bestillingen.

Kunden og klientens gjester om bord bør behandle mannskapet med tilstrekkelig faglig respekt, og skal tillate dem en riktig mengde daglig hvile. Maten til mannskapet i charterperioden er Kundens økonomiske ansvar i henhold til vanlige charterstandarder.

Mannskapsliste og ankomstdetaljer

Kunden må sende en riktig fylt mannskapsliste senest 10 dager før den første dagen for charteret. Kunden godtar at han / hun er hovedkontraktsparten for båtcharteren, og at klienten er ansvarlig for de andre gjestene om bord.

I tillegg anbefales det å sende en beregnet ankomsttid minst 10 dager før den første dagen for charteret, slik at basepersonalet kan organisere innsjekkingsprosedyren på en så smidig måte som mulig. Hvis klienten har bestilt overføringen (f.eks. Fra flyplassen), er det obligatorisk å sende detaljert ankomst- og avreiseinformasjon minst 10 dager i forveien.

Kunden er ansvarlig for nøyaktigheten av levert informasjon om mannskapslisten, samt for gyldigheten av alle pass, visum, lisenser og andre identifikasjonsdokumenter. Kunden og hans gjester ombord er ansvarlige for å skaffe passende visum for alle land de reiser til, hvis aktuelt.

Spesielt erkjenner klienten at seilerkortet er et veldig viktig dokument om bord og er juridisk ansvarlig for dets nøyaktighet og pålitelighet.

Kansellering av klient

Skulle charteret for det bookede fartøyet bli kansellert av klienten, uansett årsak, kan kunden være ansvarlig for å informere Blackbird One Ltd. per e-post om kanselleringen uten forsinkelse.

Kunden skal belastes for kanselleringen i minimumsbeløpet:

– 50% av den totale prisen for yachtcharter hvis en reservasjon er kansellert mer enn 2 måneder før den første charterdagen.

– 50% av den totale prisen for yachtcharter hvis en reservasjon er kansellert mer enn 1 måned, men mindre enn 2 måneder før den første charterdagen.

– 100% av den totale charterprisen hvis en reservasjon er kansellert mindre enn en måned før den første charterdagen. I denne kategorien avbestillinger er det også situasjonene når klienten ikke kommer for innsjekkingen (ikke-oppmøtesaken), eller når klienten forlater fartøyet før den avtalte utsjekkingstiden (sak for tidlig opphevelse) – i alle slike tilfeller gjelder 100% avbestillingsgebyr, og klienten har ikke rett til refusjon.

Også, hvis skipper ble reservert og deretter kansellert av klienten, må skippergebyr betales likevel, i henhold til samme prosentandel som oppført ovenfor. Det samme gjelder også i tilfelle vertinne eller kokk. Avbestilling av skipper, vertinne og kokk belastes uansett om bestillingen av fartøyet er kansellert eller ikke.

Avbestillingsreglene ovenfor reflekterer den vanligste praksisen i yachtcharterbransjen. I noen tilfeller kan det imidlertid forekomme at Charter-operatøren i sine gyldige vilkår krever en høyere prosentandel av avbestillingsgebyr. I et slikt tilfelle skal prosentandelen som charteroperatøren ber om, være aktuelt.

I alle avbestillingssaker skal Blackbird One Ltd. vurdere mottaksdatoen for informasjon om kansellering som grunnlag for avregning av avbestillingskostnadene. Fra denne datoen har Blackbird One Ltd. rett til å gjøre fartøyet gratis for bookinger av andre kunder, og har ingen ytterligere forpliktelser overfor klienten knyttet til den kansellerte bestillingen.

Endringer og modifikasjoner

Hvis klienten ber om en mindre endring i bestillingsdetaljene (f.eks. Endring av navn eller lignende), skal kunden betale et administrasjonsgebyr på 45 EUR.

Skulle klienten be om en endring i charterperioden for det bookede fartøyet, og / eller en endring av fartøyet eller basen, eller andre større endringer, forbeholder Blackbird One Ltd. seg retten til å belaste for kanselleringen av den opprinnelige bestillingen. Alternativt kan Blackbird One Ltd. velge å gi den forespurte endringen til klienten uten å kreve kanselleringen av den opprinnelige bestillingen, men i slike tilfeller vil det bli pålagt et administrasjonsgebyr på 300 EUR til klienten.

Avbestillinger fra charteroperatøren

Hvis bestillingen blir kansellert av charteroperatøren (f.eks. På grunn av alvorlige skader på det reserverte fartøyet eller andre uforutsette forhold som oppstår på fartøyet), vil kunden bli godtgjort av charteroperatøren i henhold til gyldige vilkår og betingelser for den charteroperatøren.

Eksempler på hva de fleste charteroperatører vil tilby klienten i slike tilfeller er:

reservasjon av et annet fartøy av samme størrelse og med lignende egenskaper, fra samme flåte eller fra en annen flåte, hvis mulig

eller

en refusjon av alle beløp mottatt fra klienten for fartøyet.

Kunden erkjenner at i tilfelle alvorlige skader på fartøyet har oppstått under forrige charter, eller på grunn av hendelser som Guds handlinger, er verken Blackbird One Ltd. eller Charter-Operator objektivt skyldige for dette, og dermed skal Kunden sikte på å være samarbeide om å finne passende alternativ løsning under gitte omstendigheter.

Depositum

Før klienten overtar fartøyet, må klienten gi et sikkerhetsdepositum (heretter: depositum) i henhold til gyldig prisliste for charteroperatøren. Depositumet kan gis enten kontant eller med et av kredittkortene som Charter-Operator godtar, alt i samsvar med prosessene i Charter-Operatørens base. Etter fullført yachtcharter skal hele depositumet tilbakebetales til klienten, med mindre noen skader på fartøyet eller tap av utstyr har oppstått, eller med mindre klienten eller dets mannskap ikke har handlet i samsvar med disse vilkårene og / eller de gyldige vilkårene i Charter-operatør.

Imidlertid, hvis skader eller brudd på vilkårene har skjedd, vil innskudd beholdes delvis eller helt, avhengig av størrelsen på skaden eller bruddet, og avhengig av detaljene i charteroperatørens policy. Noen typiske bransjepraksis er som følger:

– I tilfelle større skade eller brudd, skal depositum holdes i sin helhet, og klienten har ingen rett til refusjon.

– I tilfelle mindre skade eller brudd, vil Charter-Operator beholde beløpet som trengs for reparasjon og kjøp av skadet eller mistet utstyr, dekker intervensjonskostnader og / eller håndteringskostnader, mens resten av depositumet skal tilbakebetales til klienten. .

– I tilfelle hvis fartøyet ikke er i stand til å gå til neste charter på grunn av pådratte skader, skal full innskudd tas, på grunn av at Charter-Operator skal ha utgifter knyttet til lønn til neste klient.

Betaling av depositum er obligatorisk også i tilfeller hvor klienten ansetter en profesjonell skipper fra Blackbird One Ltd. eller Charter-Operator. I et slikt tilfelle kan depositumet ikke brukes til å dekke kostnadene som oppstod på grunn av skipperens uaktsomhet, dårlig drift av fartøyet eller dets utstyr.

I tilfelle hvis skaden har skjedd på grunn av grov uaktsomhet fra klienten, eller atferd som seiling under påvirkning av alkohol eller ulovlige stoffer, seiling med en hånd eller seiling til forbudte tider eller utenfor godkjente områder, eller deltakelse i regattaer uten skriftlig godkjenning av Charter-Operator, eller lignende alvorlige brudd, er Kunden vanligvis ansvarlig selv utover depositumet, inkludert utgifter knyttet til reparasjoner og godtgjørelser for tapt charterinntekt i de neste ukene.

Forsikring

I henhold til bransjestandarder er charterfartøyer normalt forsikret, med fradragsberettiget franchise. Forsikringen dekker vanligvis ikke skader på klienters personlige eiendom og eiendom som er brakt til fartøyet og en bevisst forårsaket skade, eller skader forårsaket av kundenes manglende omhu.

Det anbefales på det sterkeste at klienten og alle mannskapets gjester ved bestilling kontraherer tilstrekkelige reise- og helseforsikringspakker for deres reisearrangement.

Overta fartøyet / innsjekkingen

Kunden er forpliktet til, i anledning av å overta fartøyet, å gi representanten for Charter-Operator et bekreftet bilag med alle Kundens data og charteravtale, med innsikt i originaldokumentet til skipperlisensen. Identifikasjonsdokumenter (f.eks. Pass) til alle gjester om bord må også oppgis for å kunne sjekke mannskapslisten på nytt.

I anledning overtakelse av fartøyet skal klienten undersøke inventarlisten med representanten for charteroperatøren, og bekrefte tilstanden til det leverte fartøyet med sin signatur. Den samme prosedyren skal gjøres med instrumenter ombord. Eventuelle klienters påfølgende klager vil ikke bli akseptert hvis klienten bekrefter at fartøyet var i orden og at fartøyets utstyr var komplett og i orden også.

Skulle noen av fartøyets deler bli skadet eller gå tapt under forrige charter, og hvis det er umulig å få tak i de nye fartøydelene før datoen for det nye charteret, forutsatt at tapet ikke alvorlig påvirker navigasjonssikkerheten, vil det ikke være mulig for klienten å gi opp charteret eller kreve en reduksjon av charterprisen. Kunden erkjenner at slike situasjoner ikke er under påvirkning av verken Blackbird One Ltd. eller Charter-Operator, men er en konsekvens av skader fra en tidligere klient.

Vanligvis i yachtcharterindustrien, skal fartøyet leveres med full drivstoff og vanntank, og det må returneres til charterbasen i samme tilstand med full drivstoff og vanntank.

På grunn av det faktum at fartøyer er dyre eiendommer og det er nødvendig med en viss ferdighet for å betjene dem, kan Charter-Operatør kreve fra Kunden (eller deres skipper) å demonstrere sine navigasjonsferdigheter i nærvær av en representant for Charter-Operator. Kostnadene for den oppgitte demonstrasjonen (hvis noen) skal betales av klienten, og tiden brukt på testing skal inkluderes i fartøyets charterperiode. Hvis det anses at klienten (skipper) ikke er dyktig nok, skal Charter-Operatør ansette en offisiell skipper, og de nødvendige kostnadene for en slik tjeneste skal betales av Kunden i henhold til gjeldende Prisliste. Hvis klienten nekter den tildelte skipperen, vil han / hun bli forbudt å seile ut, skal charteravtalen straks heves, og det betalte beløpet skal oppbevares uten noen refusjonsrett.

Å ta tilbake fartøyet / utsjekking

I anledning retur av fartøyet og kontroll av fartøyet i henhold til inventarlisten, skal drivstofftanken også undersøkes. Hvis drivstofftanken ikke er full, skal Charter-operatøren vanligvis belaste klienten for drivstoffet (beregnet i henhold til det maksimale motorforbruket for bestemte motortimer) pluss et serviceavgift. Kunden skal også betale for skader på et fartøy, dersom det oppdages skader under fartøyets undersøkelse, som beskrevet i avsnittet «Depositum». Ellers, hvis fartøyet returneres i god tilstand og full drivstoff- og vanntank, bør hele depositumet returneres til klienten av charteroperatøren.

Hvis klienten tar tilbake fartøyet til en havn som ikke er oppgitt i kontrakten som destinasjonshavn, må klienten betale alle kostnadene som inngår i fartøyets transport til destinasjonshavnen, inkludert alle godtgjørelseskostnader for den neste klienten til fartøyet, pluss et gebyr fastsatt av Charter-Operator.

Tilsvarende, hvis klienten er forsinket, vil han / hun bli bøtelagt i henhold til retningslinjene til Charter-Operator.

Å kjøre etter planen på grunn av værforhold er ikke berettiget fordi det er nødvendig å holde fartøyet i passende avstand fra charterbasen de siste 48 timene før charteret avsluttes.

Hvis klienten ønsker å forlenge charterperioden, uansett årsak, bør han / hun umiddelbart informere Blackbird One Ltd. om hans / hennes intensjoner. Blackbird One Ltd. skal til gjengjeld informere klienten om ønsket forlengelse er mulig eller ikke, og hvis forlengelsen er mulig og bekreftet, og klienten har betalt for det, vil den organisere alt nødvendig papirarbeid i ytterligere dager (for eksempel forlengelse av bestillingen, forlengelse av mannskapslisten osv.).

Seilingsområde

Fartøyets grunnleggende seilingsområde er angitt i registreringsdokumentene til det aktuelle fartøyet.

Hvis klienten ønsker å seile utenfor dette grunnleggende seilingsområdet, skal klienten være ansvarlig for å informere Blackbird One Ltd. om deres intensjoner før bestillingsbekreftelsen, for at fartøyet skal være forsikret og registrert for den anledningen, og samtidig skal klienten bli belastet for de oppgitte tilleggsforsikrings- og registreringskostnadene, sammen med eventuelle ekstra kostnader som kan oppstå for Blackbird One Ltd. eller Charter-Operator på grunn av denne forespørselen.

Charteroperatøren kan også be om et høyere innskudd i slike tilfeller.

Kunden samtykker herved i at hvis man seiler utenfor det grunnleggende seilingsområdet, bør klienten være forberedt på å organisere fartøyets vedlikehold og reparasjoner på egenhånd, og på egen kostnad, da Charter-Operatørens vedlikeholds- og intervensjonstjenester vanligvis ikke dekker de områder. Charter-operatør skal gi råd til klientene om deres prosesser i slike tilfeller.

Skader under yachtcharter

Skulle det oppstå skade under båtcharteren på grunn av vanlig slitasje på fartøyets materialer eller aldring av utstyret, bør klienten informere charteroperatøren uten forsinkelse.

Hvis alvorlige skader, motorproblemer, tap av fartøy, personskader og lignende hendelser skulle skje, er klienten ansvarlig for å informere Charter-Operator og Blackbird One Ltd. om det uten forsinkelse, og for å oppnå offisielle referater og sertifisering om den fremkomne hendelsen av andre parter (f.eks. havnemyndighet, lege, autorisert ekspert osv.).

I alle slike tilfeller vil ytterligere prosedyrer håndteres i henhold til gyldige prosesser og vilkår for den aktuelle charteroperatøren.

Skader som ikke ble rapportert og uten registrerte referater, skal anses å ha oppstått på grunn av Kundens uaktsomhet, og i et slikt tilfelle må de betales av Kunden.

Forpliktelser fra Charter-Operator

Charteroperatøren er ansvarlig for korrekte innkvartering (dvs. av fartøyet), investeringsvedlikehold, løpende vedlikehold, samt klargjøring av fartøyet for charter.

Charter-Operator er også ansvarlig for å organisere og gjennomføre innsjekkings- og utsjekkingsprosesser ved basen.

Ved spesielle eller tilleggsforespørsler fra klienten (f.eks. Tidligere innsjekking, lengre forklaringer under innsjekking, spesielle behov … osv.) Kan charteroperatøren prøve å løse dem til kundens tilfredshet, men klienten erkjenner at dette er ikke et ansvar fra Charter-Operator, og kan ikke be om godtgjørelse hvis slike spesielle ønsker ikke ble oppfylt eller bare ble oppfylt delvis. Charteroperatøren er ansvarlig for å bære utgifter overfor klienten i tilfelle han ikke oppfyller sine forpliktelser, i henhold til gyldige vilkår og betingelser for den charteroperatøren.

Klienten kan imidlertid ikke forvente refusjon for forsinkelser eller problemer forårsaket av Force Majoure (f.eks. Jordskjelv, flom, torden, brann, andre naturkatastrofer, kriger, borgerkrig, terrorisme, streik, etc.).

Kunden erkjenner at Charter-Operator er en helt separat juridisk enhet fra Blackbird One Ltd., og at rollen til Blackbird One Ltd. i bestillingsprosessen kun er den som megler, som beskrevet i kapittelet nedenfor.

Gjeld fra Blackbird One Ltd.

Blackbird One Ltd. jobber med en stor internasjonal online database med fartøyer og har etablert forretningspartnerskap med mange av Charter-Operatørene som driver båtflåter. Kunden erkjenner at Blackbird One Ltd. fungerer som byråformidler mellom klienten og charteroperatøren. Dermed vil Blackbird One Ltd. gi kunden informasjon om typen fartøyets innkvartering, dens integrerte deler og mulige tilleggskostnader (tjenester fra skipper osv.), Samt hjelpe kunden med å skaffe seg de mest hensiktsmessige tilbudene for å møte spesifikke klienter. behov, og hjelpe kunden gjennom hele bestillingsprosessen.

Blackbird One Ltd. vil også være der for å svare på kundens relevante spørsmål og gi informasjon som er nødvendig for kundens forberedelse til charteret.

Blackbird One Ltd. skal informere charteroperatøren om relevant bestillingsinformasjon, samle inn dokumenter fra klienten (f.eks. Lisenser, mannskapslister osv.), Samt foreta innbetalinger til charteroperatøren og utføre alle andre byråmegleroppgaver i henhold til forretningssamarbeidskontrakt inngått mellom Blackbird One Ltd. og Charter-Operator.

I tilfelle eventuelle tvister mellom klienten og charteroperatøren før, under eller etter charteret, vil Blackbird One Ltd. gjøre sitt ytterste for å hjelpe klienten og streve for å beskytte kundens interesser i størst mulig grad. I tilfelle Charter-Operatør ikke oppfyller noen av sine forpliktelser overfor Kunden, vil Blackbird One Ltd. støtte og bistå Kunden, og prøver å oppnå passende refusjon fra Charter-Operatøren til Kunden.

I ekstreme og svært sjeldne tilfeller hvor charteroperatøren ikke fullfører sine forpliktelser (f.eks. Arkivering av konkurs, tap av fartøy eller lignende), vil Blackbird One Ltd. gjøre en ytterste innsats for å hjelpe klienten med å finne en best mulig alternativ løsning med et minimum mulige kostnader / tap for klienten.

Kunden erkjenner at Blackbird One Ltd. ikke er ansvarlig for å betale til Kunden noen refusjon eller tap som følge av manglende oppfyllelse av Charter-Operatørens forpliktelser, forutsatt at Blackbird One Ltd. hadde foretatt passende betalinger til Charter-Operatøren for chartering av Fartøy (er), etter den tilsvarende kundens innbetalinger til Blackbird One Ltd. Blackbird One Ltd. vil likevel hjelpe og hjelpe klienten med å oppnå passende refusjon fra Charter-Operator og beskytte klientens interesser som nevnt ovenfor i denne artikkelen.

Forpliktelser fra klienten

Annet enn det som allerede var angitt i disse vilkårene, skal kunden også være ansvarlig:

– å være nautisk og navigasjonsdyktig for fartøycharteret, ellers er han ansvarlig for å godta en skipper i henhold til den effektive prislisten til charteroperatøren,

– å ha alle nødvendige lisenser for drift av fartøyet i tilfelle bareboatcharter,

– ikke å overlate fartøyet til tredjepart,

– ikke å transportere personer eller varer for kommersielle formål, eller delta i annen kommersiell bruk av fartøyet,

– å ha ombord nøyaktig antall personer, og nøyaktige personer, som angitt på mannskapslisten,

– å føre mannskapslisten med sertifikatet for bostedsregistrering sammen med skipsdokumentasjon for hele charteret,

– å umiddelbart informere charteroperatøren om eventuelle endringer i besetningsmedlemmer eller passasjerer,

– å respektere vertslandets lovbestemmelser fullt ut,

– ikke delta i konkurranser og regattaer uten samtykke gitt av Charter-Operator,

– å holde på obligatoriske kontrollintervaller for hele cruisetiden,

– i tilfelle sleping, å inngå en pris for redning før du mottar hjelp, med mindre annet er foreskrevet av charteroperatøren,

– å ta alle sikkerhetsforanstaltninger for å holde fartøyet i god stand og unngå skader eller slep av fartøyet,

– ikke å forlate havnen hvis den forventede vindstyrken ble anslått sterkere enn 25 knop, eller hvis havnemyndighetene utstedte et forbud mot å forlate havnen uten forhåndsgodkjenning gitt av Charter-Operator,

– å unngå unødvendig belastning av master, seil og tau, dvs. å seile under værforhold,

– å planlegge navigasjonsruten veldig nøye, slik at fartøyet to dager før ankomst ligger omtrent 40 NM fjernt fra utsjekkingsbasen,

– ikke å seile om natten uten forhåndsgodkjenning gitt av Charter-Operator,

– ikke å seile enhånds uten forutgående samtykke gitt av Charter-Operator,

– å informere charterbaselederen om fartøyets nøyaktige plassering i tilfelle alvorlige værforhold (vindstyrke), for å unngå unødvendig og kostbar søking etter fartøyet,

– ikke å betjene fartøyet under påvirkning av alkohol eller ulovlige stoffer, og generelt ikke å bruke eller ha ulovlige stoffer om bord,

– ikke å lage for mye støy i marinaer, havner og andre fortøyningssteder,

– å respektere personvern og natterettigheter til beboere i nabofartøyene og husene,

– ikke delta i fiske eller andre ubåtaktiviteter uten gyldig lisens for slike aktiviteter,

– ikke å legge om kjæledyr (hunder, katter, fugler osv.) Ombord uten skriftlig samtykke fra charteroperatøren

– å respektere andre bestemmelser som ikke er oppført ovenfor, men som er oppført i de gyldige vilkårene og betingelsene til den aktuelle charteroperatøren.

Kunden garanterer felles ansvar for alle besetningsmedlemmer, dvs. gjester om bord. Alle konsekvenser som oppstår fra at klientens eller hans mannskap eller gjester ombord ikke respekterer de ovennevnte forpliktelsene, er det felleskapende ansvaret for klienten og mannskapet / gjestene om bord. I tilfelle brudd på klausulene ovenfor eller brudd på andre kontraktsforpliktelser fra klienten og dens mannskap / gjester, erkjenner klienten at charteroperatøren kan betale godtgjørelse fra depositumet og / eller kreve erstatning for full pådratt skade.

Klager

Klager skal aksepteres skriftlig på datoen for overtakelse av fartøyet (innsjekking). De må signeres av klienten og representanten for charteroperatøren.

Klagene skal vanligvis løses på den måten som er beskrevet nedenfor, eller på en lignende måte, avhengig av den aktuelle charteroperatøren:

– I tilfelle en klage om renslighet vil Charter-Operator inspisere problemet, og hvis klagen er berettiget, kan du organisere ytterligere rengjøringsaktiviteter for å rette opp problemet. I tilfelle slike klager blir det ingen økonomisk refusjon.

– I tilfelle mindre rapporterte mangler eller skader, som ikke alvorlig påvirker navigasjonssikkerheten, vil Charter-operatør inspisere problemet, og hvis klagen er berettiget, organisere alle rimelige aktiviteter for å rette opp problemet. Kunden erkjenner at, til tross for teamets beste innsats, kan det av og til skje at det ikke vil være mulig å rette opp problemet i en gitt tidsramme av objektive årsaker. Vanligvis vil det ikke være noen økonomisk refusjon i tilfelle slike mindre problemer.

– I tilfelle større rapporterte mangler eller skader som alvorlig påvirker navigasjonssikkerheten, vil Charter-Operator inspisere problemet, og hvis klagen er berettiget, organiser alle rimelige aktiviteter for å rette opp problemet på raskest mulig måte. Avhengig av tiden som trengs for å rette opp problemet, vil kunden bli godtgjort av Charter-Operator i henhold til relevante bestemmelser i Vilkår og betingelser for Charter-Operator.

I tilfelle alvorlige problemer som objektivt sett ikke kunne blitt lagt merke til under innsjekkingen, men som ble rapportert riktig i henhold til avsnittet «Skader under båtleie», kan klienten kreve erstatning senest under utsjekking. Ved denne anledningen bør han inngi en klage skriftlig signert av begge parter med all tilhørende dokumentasjon.

Hvis klientens klage ble rapportert, men ikke kunne løses under utsjekkingen, bør den sendes skriftlig på nytt innen 14 dager, ellers skal den ikke tas i betraktning.

Hvis klienten har inngitt klagen via Blackbird One Ltd. som klientens agentmegler, vil Blackbird One Ltd. analysere mottatt klage, samle inn informasjon fra charteroperatøren, gi klienten råd om bransjepraksis i slike tilfeller og prøve å løse klagen, formidle mellom de to partene på en betimelig og rettferdig måte. Blackbird One Ltd. vil gi et offisielt svar til klienten så snart som mulig, og senest innen 7 dager fra mottak av relevante svar fra Charter-Operator.

Vilkår for charteroperatøren

Kunden erkjenner at det i noen tilfeller kan forekomme at Charter-operatøren i sine gyldige vilkår og betingelser har andre forespørsler og betingelser angående befraktning av fartøyet enn beskrevet i disse vilkårene. Kunden erkjenner at vilkårene til charteroperatøren gjelder for sine forpliktelser overfor charteroperatøren.

Jurdistiction

Partene vil forsøke å løse enhver tvist på en fredelig måte.

Hvis partene ikke er i stand til å komme til enighet mellom dem, har retten i Ljubljana, Slovenija jurisdiksjonen over deres tvist.

Gyldighet

Disse vilkårene trer i kraft og er gyldige fra og med 21.1.2015, og erstatter fra denne datoen tidligere generelle vilkår og betingelser for båtcharter fra Blackbird One Ltd.

Disse vilkårene forblir i kraft til neste versjon av de generelle vilkårene for yachtcharter skal offisielt utstedes og trer i kraft.

På de offisielle nettsidene til Blackbird One Ltd. vil det alltid være en gjeldende versjon publisert.gro